Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Alen Zečević

Alen Zečević

Alen Zečević je magistar historije .Fakultetsko obrazovanje stiče na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta ˝Džemal Bijedić˝ u Mostaru. Autor je deset naučnih radova i preko pedeset priloga i članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama. Učesnik većeg broja međunarodnih naučnih konferencija. Član je Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada, te dugogodišnji saradnik Al Jazeera Balkans u Sarajevu.

Aporije srbijanske politike: Kosovsko pitanje i utopija o kompenzaciji teritorija u Bosni i Hercegovini

Devedestih godina prošlog stoljeća pokazalo se da zvanična beogradska politika nije napustila kurs hegemonizma kojim se vodila u periodu između dva svjetska rata i