Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Čemu teži Evropa?

Živimo u svijetu u kojem postoji velika napetost između potrebe i realnosti, a Europa kao kontinent koji se sastoji od 44 zemlje, s velikom raznolikošću kultura, jezika i naroda se nalazi usred te napetosti. Ipak, uprkos ovoj raznolikosti, postoji nešto što nas sve povezuje, a to je želja za prosperitetom, mirom i stabilnošću. Međutim, živimo u vremenu u kojem se susrećemo s mnogim izazovima i poteškoćama, kako unutar tako i izvan naših granica. Mnoge od ovih poteškoća povezane su s potrebom za održivim razvojem i zaštitom okoliša, a takođe se suočavamo s izazovima u vezi s gospodarskim i društvenim nejednakostima. S druge strane, postoje i realnosti s kojima se Europa suočava. Među njima su globalna konkurencija, rastući utjecaj drugih dijelova svijeta i prijetnje sigurnosti koje proizlaze iz terorizma, kibernetičkih napada i nekontrolirane migracije. U ovom kontekstu, postavlja se pitanje – čemu Europa teži? Odgovor je jednostavan – Europa teži da se suoči s tim izazovima na način koji promiče zajedničku dobrobit svih njezinih građana. To znači da moramo raditi zajedno kako bismo pronašli rješenja koja će omogućiti održivi razvoj, socijalnu pravdu, ekonomski rast i sigurnost. Da bismo postigli te ciljeve, potrebno je da se oslonimo na vrijednosti koje su obilježile Europu kroz povijest – solidarnost, poštivanje ljudskih prava i sloboda, demokraciju i vladavinu prava. Također, važno je da razvijemo strateški pristup koji će omogućiti usklađivanje nacionalnih politika u cilju postizanja zajedničkih ciljeva. Jedan od načina da se postigne održivi razvoj je kroz poticanje ekološke tranzicije koja će omogućiti smanjenje emisija stakleničkih plinova i borbu protiv klimatskih promjena. Također, važno je da se poduzmu mjere za smanjenje društvenih nejednakosti i povećanje ekonomske pravde, kako bi svi građani imali jednake mogućnosti i dostojanstven život. Za ostvarenje ovih ciljeva, Europa mora nastaviti razvijati svoju suradnju i partnerstva kako unutar tako i izvan njenih granica. Potrebno je da se ojača zajednička vizija i strateško planiranje koje će omogućiti rješavanje važnih pitanja kao što su migracije, klimatske promjene i terorizam. Europa mora također preuzeti vodeću ulogu u promicanju globalne suradnje, poštivanju ljudskih prava i demokratskih vrijednosti, te u borbi protiv sve većeg populizma i nacionalizma. Potrebno je osigurati da svi građani Europe budu uključeni u ovaj proces i da se njihove potrebe i interesi uvažavaju.