Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Dr. Omer Kovčić

Dr. Omer Kovčić

Dr. Omer Kovčić je doktorirao na Rudarsko – geolološkom – građevinskom fakultetu u Tuzli te na taj način stiče naučno zvanje, doktor tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva. Autor je i koautor više stručnih, naučnih i preglednih radova. Učestvovao je na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama i simpozijima. Od 2019. godine radi kao vanjski saradnik na Rudarsko-geološkom-fakultetu u Tuzli, kao docent, na katedri za hidrogeologiju i hidrotehniku.

Kako su klimatske promjene i drugi ljudski faktori odigrale veliku ulogu u poplavama u Libiji

Izgradnja u plavnim područjima, loše održavanje brana i drugi lokalni faktori doveli su do toga, da se ekstremni vremenski uslovi pretvore u humanitarnu katastrofu.Uništavanje
Prošle godine je velika suša pogodila veći dio Europe, a tvrdi se da je bila najgora u posljednjih 500 godina. U Francuskoj je proglašeno