Harun Nuhanović

Harun Nuhanović

Harun Nuhanović je magistrirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na temu "Povlačenje Izraela iz Gaze 2005. godine: analiza i implikacije". Tokom master studija je boravio na Hacettepe univerzitetu u Ankari i Palacky uiverzitetu u Olomoucu gdje se usavršavao u polju međunarodnih odnosa Bliskog Istoka. Koautor je kratke analize "Safeguarding the Truth about Srebrenica Genocide throught Parliamentary Resolutions" i aktivista nevladinih organizacija. Polja istraživanja kojima se bavi su međunarodni odnosi, diplomatija, vanjska politika, Bliski Istok, izraelsko-palestinski sukob.

Clintonova vanjska politika: Od Bosne i Hercegovine do Ruande

Bill Clinton je postao 42. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD). U Bijeloj kući se zadržao osam godina, od 1993. do 2001. godine. Prije nego
Moderna turska nacija vuče korijene od naroda koji su dominantno naseljavali Centralnu Aziju u srednjem vijeku i ranom modernom dobu. Vremenom su migrirali prema